ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Atzītam produktam ar labu slavu tirgū var nākties konkurēt ar līdzīgiem produktiem, kas sevi pasniedz kā oriģinālu preci vai izmanto tādu pašu nosaukumu. Eiropas Savienības kvalitātes zīmes palīdz aizsargāt ražotāju intereses un padara produkta izvēles procesu pircējam vieglāku.

Eiropas Savienības kvalitātes zīmju sistēmā tiek izmantoti trīs dažādi apzīmējumi: aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) un produkts ar garantētām tradicionālajām īpatnībām (TSG).

Kvalitātes zīmju sistēma pārstāv Eiropas izejvielu ražošanas augstāko līmeni un augstu vērtē no stingri noteikta reģiona nākušus produktus ar savdabīgām īpašībām. Kvalitātes zīmes unikālo produktu ziņā veido ražotājiem augstas kvalitātes standartu un piedāvā līdzekļus, kā izcelt un reklamēt produktus ar savdabīgām īpašībām.

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) ir viena no ES kvalitātes zīmēm, kas sniedz uzņēmējam iespēju pasargāt konkrētas izcelsmes unikālu produktu no negodīgas konkurences, kā arī sniedz patērētājam garantiju par produkta kvalitāti un izcelsmi.

Degvīnam Estonian Vodka ir piešķirta aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN); tā pagatavošanā izmantots no Igaunijā audzētām izejvielām ražots etilspirts un Igaunijas izcelsmes ūdens. Līdz ar aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrēšanu produktam Estonian Vodka, šo vārdu salikumu, Estonian Vodka, produkta apzīmēšanā var lietot tikai tad, ja degvīns ražots, sekojot tehniskajā aktā noteiktajām prasībām.

LASĪT VAIRĀK

Leave a Reply