norādes

ES kvalitātes shēmu mērķi

ES kvalitātes politikas mērķis ir aizsargāt specifisku produktu nosaukumus, lai popularizētu produktu unikālās īpašības, kuras saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī tradicionālo zinātību.

Produktu nosaukumiem var pievienot “ģeogrāfiskās izcelsmes norādi” (ĢIN), ja tiem ir īpaša saikne ar to ražošanas vietu. ĢIN atpazīstamība ļauj patērētājiem droši izvēlēties un atšķirt kvalitatīvus produktus un vienlaikus palīdz ražotājiem sekmīgāk tirgot savus produktus.

Citas ES kvalitātes shēmas uzsver tradicionālos ražošanas procesus.

aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)

Produktu nosaukumi, kas reģistrēti kā ACVN, ir ar ražošanas vietu ir saistīti visciešāk.

produkti:

Pārtika, lauksaimniecības produkti un vīni

specifikācijas:

Visiem ražošanas, pārstrādes un sagatavošanas procesa posmiem jānotiek konkrētajā reģionā.

Attiecībā uz vīniem tas nozīmē, ka vīnogām jābūt vienīgi no ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns ir ražots.

piemērs:

Ar ACVN “Kalamata” apzīmētā olīveļļa ir pilnībā ražota Kalamatas reģionā Grieķijā, izmantojot šī reģiona olīvu šķirnes.

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)

AĢIN uzsver saikni starp konkrētu ģeogrāfisko reģionu un produkta nosaukumu gadījumos, kad kāda no produktam piemītošajām īpašībām, produkta reputācija vai cita iezīme ir nesaraujami saistīta ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

produkti:

Pārtika, lauksaimniecības produkti un vīni

specifikācijas:

Vairumā gadījumu vismaz viens no produkta ražošanas pārstrādes vai sagatavošanas posmiem norisinās attiecīgajā reģionā.

Attiecībā uz vīnu tas nozīmē, ka vismaz 85 % izmantoto vīnogu jābūt no ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns faktiski ražots.

piemērs:

Ar AĢIN “Westfälischer Knochenschinken” apzīmēto šķiņķi ražo Vestfālenē, izmantojot senus paņēmienus, taču izmantotā gaļa nav iegūta tikai no dzīvniekiem, kas dzimuši un audzēti šajā konkrētajā Vācijas reģionā.

garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ)

Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) izceļ tradicionālos aspektus, tādus kā produkta gatavošanas veids vai sastāvs, taču nesasaista to ar konkrētu ģeogrāfisko apgabalu. Produkta nosaukums, kas reģistrēts kā GTĪ, aizsargā to pret viltošanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

produkti:

Pārtika un lauksaimniecības produkti

piemērs:

Ar GTĪ Gueuze tiek apzīmēts tradicionāls alus, ko iegūst spontānā fermentācijā. To parasti ražo Briselē (Beļģijā) un tās apkārtnē. Tā kā tas ir GTĪ, tā ražošanas metode ir aizsargāta, tomēr to var ražot arī citur.

 

lasīt vairāk:

Īsumā par kvalitātes shēmām