Euroopa Liidu geograafiliste tähistega kaitstud toodete müügiväärtus on suurem kui sarnastel märgistuseta toodetel

Euroopa Liidu liikmesriikides toodetud põllumajanduslike toiduainete ja jookide valik on rikkalik ning mitmekesine. Euroopas valmistatud tooteid iseloomustab enamasti ka kõrge kvaliteet. Selleks, et tarbijatel oleks valikute tegemine veelgi lihtsam ja arusaadavam ning selleks, et kaitsta tootjaid ebaõiglase konkurentsi ja tootenimetuste väärkasutamise eest, on Euroopa Liidus loodud geograafiliste tähiste kvaliteedimärkide süsteem. Hiljuti avaldatud Euroopa Komisjon uuringu kohaselt müüakse aastas 77,15 miljardi euro väärtuses selliseid tooteid, mille nimetused on Euroopa Liidu geograafiliste tähistega kaitstud.

Uuringust selgus, et kaitstud toodete müügiväärtus on keskmiselt kaks korda kõrgem kui sarnastel märgistuseta toodetel. Näiteks veinide puhul oli väärtuslisa määr 2,85, piiritusjookide puhul 2,52 ja põllumajanduslike toiduainete puhul 1,5. Seega toob geograafilise tähise omamine tootjale märgatava majandusliku kasu. Märgistusega toodete puhul on tagatud kõrge kvaliteet, neil on hea maine ja tarbija on valmis eheda toote eest kõrgemat hinda maksma, mis tähendab, et ettevõtjal on neid lihtsam turustada ning suurenenud müügilt ka enam tulu teenida.

Tänaseks on kaitstud üle kolme tuhande tootenimetuse

Kvaliteedimärkide süsteem kaitseb Euroopa Liidus tänaseks üle kolme tuhande tootenimetust, mille omadused või maine on seotud tootmispiirkonna loodusliku keskkonna ja kohalike tootjate spetsiifiliste oskustega. Kvaliteedimärgiga märgistatud tooteid valmistatakse kõikides ELi riikides. Champagne, Irish Whiskey, Münchener Bier või Cognac on mõned kõigile tuntud tooted, mis kvaliteedimärki kannavad. Eestis on Euroopa Liidu kvaliteedimärgi kaitstud geograafiline tähis saanud tänaseks vaid üks toode. Selleks on puhta maitsega Estonian vodka.

Ajalooliselt on Eesti alkoholitööstusele olnud omane kohalikust toorainest piirituse valmistamine. Seetõttu pälviski tähise Estonian vodka, kuna viina tootmisel on kasutatud Eestis kasvatatud rukkist või nisust valmistatud etüülalkoholi ja Eesti vett. Vilja kasvatamise teeb eriliseks fakt, et 100% rukkist ja 50% nisust kasvatatakse taliviljana. Ühtlasi on maheviljeluse osakaal suurem võrreldes teiste Euroopa riikidega. Nii on vili puhtam ja sellest valmiv etüülalkohol hea kvaliteediga. Viina maitset ja kvaliteeti mõjutab veel puhas ja destilleerimata Eesti vesi.

Euroopa Liidu kvaliteedimärkide süsteemi eesmärk on kaitsta konkreetse päritoluga ja traditsioonilise nimetusega tooteid ebaõiglase konkurentsi eest. EL on süsteemi välja töötatud tuginedes põhimõttele, et tootes on olemas kindlast piirkonnast tulenevad eriomadused, mis teistel sarnastel toodetel puuduvad. Need eriomadused on näiteks toote valmistamise omapära, kasutatava tooraine päritolu või hoopis valmistoote omadused nagu maitse, tekstuur ja lõhn. Geograafiliste tähiste süsteem väärtustab seega konkreetsest piirkonnast pärit eriliste omadustega tooteid ning ühtlasi annab garantii toodete kvaliteedi osas.

Artiklis on kasutatud Euroopa Komisjoni uuringus “Economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)” avaldatud infot.