Tähis

ELi kvaliteedikavade eesmärgid

ELi kvaliteedipoliitika eesmärk on kaitsta konkreetsete toodete nimetusi, et propageerida nende toodete ainulaadseid omadusi, mis on seotud nende geograafilise päritolu ja nende valmistamisel kasutatud traditsioonilise oskusteabega.

Toote nimetusele võib anda geograafilise tähise staatuse, kui sellel on toote valmistamise paigaga eriline seos. Geograafilise tähise tunnustamine võimaldab tarbijatel usaldada ja eristada kvaliteetseid tooteid, aidates samal ajal tootjatel oma tooteid paremini turustada.

Teistes ELi kvaliteedikavades rõhutatakse traditsioonilist tootmisprotsessi.

kaitstud päritolunimetus (KPN)

Kaitstud päritolunimetusena registreeritud tootenimetuse saavad ainult geograafilise asukohaga kõige tugevamalt seotud tooted.

tooted:

Toit, põllumajandustooted ja veinid

spetsifikatsioonid:

Kõik tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi osad peavad toimuma konkreetses piirkonnas.

Veinide puhul tähendab see, et viinamarjad peavad pärinema üksnes sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.

näide:

Kalamata oliiviõli (KPN) on toodetud täielikult Kreekas Kalamata piirkonnas, kasutades selle piirkonna oliivisorte.

kaitstud geograafiline tähis (KGT)

KGTga rõhutatakse konkreetse geograafilise piirkonna ja tootenimetuse vahelist seost, juhul kui konkreetset tunnust, mainet või muud iseloomulikku omadust on võimalik seostada toote geograafilise päritoluga.

tooted:

Toit, põllumajandustooted ja veinid

spetsifikatsioonid:

Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi etapp asjaomases piirkonnas.

Veinide puhul tähendab see, et vähemalt 85% kasutatavatest viinamarjadest peab pärinema sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.

näide:

Kaitstud geograafilise tähisega sinki „Westfälischer Knochenschinken“ toodetakse Westfalenis ajaloolisi meetodeid järgides, kuid selle valmistamiseks kasutatav liha ei pärine ainult asjaomases geograafilises piirkonnas sündinud ja kasvatatud loomadelt.

garanteeritud traditsioonilised tooted

Garanteeritud traditsiooniline toode toob esile sellised traditsioonilised tahud nagu toote valmistusviis ja koostis, sidumata toodet teatava geograafilise piirkonnaga. Garanteeritud traditsioonilise tootena registreeritud toote nimetus kaitseb seda võltsimise ja väärkasutamise eest.

tooted:

Toit ja põllumajandustooted

näide:

Gueuze (GTT) on traditsiooniline õlu, mida pruulitakse nn spontaanse käärituse meetodil. Seda toodetakse tavaliselt Belgias, Brüsseli ümbruses. Vaatamata sellele on selle, kui garanteeritud traditsioonilise toote, tootmismeetod kaitstud, kuid seda võib toota ka mujal.

 

loe pikemalt:

Kvaliteedikavade selgitus