Euroopa Liidu geograafiliste tähiste kvaliteedisüsteem – mis see on ja miks seda tähele panna?

Euroopa põllumajandussektori pakutav tootevalik on rikkalik ja mitmekesine ning Euroopa Liidu liikmesriikides valmistatakse arvukalt kvaliteetseid toiduaineid ja jooke. Tarbijate poolt hinnatud maitsvate ja hea mainega toodete puhul juhtub aga tihti see, et konkurent toob turule samalaadse toote, mida esitab kui algupärast ning kasutab isegi sama nime. Selline olukord loob ebaõiglase konkurentsi, mis muudab keeruliseks algupärase tootja positsiooni ning eksitab ka tarbijaid. Selleks, et kaitsta tootjate huvisid ning muuta tarbijatele ostuotsuste tegemine lihtsamaks ja arusaadavamaks, otsustatigi Euroopa Liidus luua geograafiliste tähiste kvaliteedimärkide süsteem.

Kvaliteedimärkide süsteemi eesmärk on kaitsta konkreetse päritoluga ja traditsioonilise nimetusega tooteid ebaõiglase konkurentsi eest. Süsteem on välja töötatud tuginedes põhimõttele, et konkreetses tootes on olemas kindlast piirkonnast tulenevad eriomadused, mis teistel sarnastel toodetel puuduvad. Need eriomadused on näiteks toote valmistamise omapära, kasutatava tooraine päritolu või hoopis valmistoote omadused nagu maitse, tekstuur ja lõhn. Geograafiliste tähiste süsteem väärtustab seega konkreetsest piirkonnast pärit eriliste omadustega tooteid ning ühtlasi annab garantii toodete kvaliteedi osas.

Kvaliteedisüsteemis on kasutusel kolm erinevat tähist – kaitstud päritolunimetus (protected designation of origin), kaitstud geograafiline tähis (protected geographical indication) ja garanteeritud traditsiooniline toode (traditional specialty guaranteed). Kaitstud päritolunimetus iseloomustab toodet, mille tooraine on pärit kindlast geograafilisest piirkonnast. Samuti toimuvad selles samas piirkonnas tootmine, töötlemine ja müügiks ettevalmistamine. Kaitstud päritolunimetust kandva toote omadused on otseselt sõltuvad piirkonna inim- ja keskkonnafaktoritest. Kaitstud geograafiline tähis on sarnane kaitstud päritolunimetusele, kuid selle taotlemise tingimused on lihtsamad. Näiteks võib mõni tootmise osa toimuda väljaspool kindlat geograafilist piirkonda. Garanteeritud traditsioonilise toote märki saab kanda toode, mis on traditsioonilise tootmisviisi või koostisega ning erineb seetõttu teistest samalaadsetest toodetest.

Kvaliteedimärkide süsteem kaitseb tänaseks rohkem kui 3300 tootenimetust, mille omadused või maine on seotud tootmispiirkonna loodusliku keskkonna ja kohalike tootjate spetsiifiliste oskustega. Laialdaselt tuntud ELi geograafiliste tähistega kaitstud tooted on näiteks Champagne, Irish Whiskey, Mozzarella, Münchener Bier ja Roquefort. Esimene Eesti toode, mis kannab Euroopa Liidu kvaliteedimärki kaitstud geograafiline tähis, on Estonian vodka. Teised Eestist pärit tooted samaväärset tunnustust tänaseks veel pälvinud ei ole.

Kohalik tooraine annab Estonian vodkale autentse ja puhta maitse. Eesti rukki ja nisu eripäraks on selle kasvatamine taliviljana. Rukist kasvatatakse 100% ulatuses taliviljana, nisu puhul on 50% ulatuses tegemist taliviljaga. Estonian vodkas sisalduv etüülalkoholi valmistamiseks kasutatakse täistera jämejahvatusega rukist ja nisu. See tähendab, et vilja ei koorita, poleerita ega töödelda eelnevalt muul viisil ning hilisemal kuivjahvatusel peab veerand jahust sisaldama vähemalt 1mm läbimõõduga osakesi. Kogu protsess on oluline selleks, et vilja maitseomadused tuleksid paremini esile ja avalduksid hiljem viina lõppmaitses ja aroomis. Oluline komponent Estonian vodka tootmise juures on veel puhas destilleerimata ja kvaliteetne Eesti vesi. See tagab joogi kõrge kvaliteedi ja maitse.

Artiklis on kasutatud maaeluministeeriumi kodulehel ja Eesti Konjuktuuriinstituudi uuringus “Erinevad võimalikud päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise eritunnusega toidud ja joogid Eestis” leitavat infot.