nuorodos

ES kokybės sistemų tikslai

ES kokybės politikos tikslas – apsaugoti konkrečių produktų pavadinimus siekiant skatinti su tų produktų geografine kilme ir tradicinėmis žiniomis susijusias unikalias savybes.

Jeigu yra konkretus produktų ryšys su vietove, kurioje jie pagaminti, jų pavadinimams gali būti suteikiama „geografinė nuoroda“ (GN). Pripažinus GN, vartotojams suteikiama galimybė atskirti kokybiškus produktus, kuriais galima pasitikėti, o gamintojams padedama juos parduoti.

Kitos ES kokybės sistemos skirtos būtent tradiciniam gamybos procesui.

saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)

Registruotos SKVN – tai produktai, kurie glaudžiausiai susiję su jų gamybos vietove.

produktai:

Maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai

specifikacijos:

Visos gamybos, perdirbimo ir paruošimo proceso dalys turi vykti konkrečiame regione.

Kalbant apie vyną tai reiškia, kad vynuogės turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.

pavyzdys:

Visas SKVN „Kalamata“ alyvuogių aliejus gaminamas Kalamatos regione (Graikija), naudojant šios vietovės alyvuogių veisles.

saugomos geografinės nuorodos (SGN)

SGN pabrėžiamas konkretaus geografinio regiono ir produkto pavadinimo ryšys, nes ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės.

produktai:

Maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai

specifikacijos:

Daugelio produktų bent vienas iš gamybos, perdirbimo ar paruošimo etapų vyksta tame regione.

Kalbant apie vyną tai reiškia, kad ne mažiau kaip 85 proc. naudojamų vynuogių turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.

pavyzdys:

SGN kumpis „Westfälischer Knochenschinken“ gaminamas Vestfalijoje taikant senus metodus, tačiau naudojama ne tik tame konkrečiame Vokietijos regione gimusių ir užaugintų gyvulių mėsa.

garantuotas tradicinis gaminys (GTG)

Garantuotas tradicinis gaminys (GTG) reiškia, kad jis tradiciškai pagamintas, tradicinės sudėties ar turi kitus tradicinius elementus, tačiau nėra susijęs su konkrečia geografine vietove. Produkto, kuris įregistruotas kaip GTG, pavadinimas saugomas nuo klastojimo ir netinkamo naudojimo.

produktai:

Maisto ir žemės ūkio produktai

pavyzdys:

„Gueuze“ GTG yra tradicinis alus, gaunamas naudojant savaiminę fermentaciją. Paprastai jis gaminamas Briuselyje (Belgija) ir jo apylinkėse. Kadangi šis gamybos būdas yra GTG, jis yra saugomas, tačiau gali būti naudojamas ir kitur.

 

skaityti daugiau:

Išsamiau apie kokybės sistemas