Kā atpazīt īstu Igaunijas degvīnu, Latvijas sklandraušus vai Lietuvas kūpināto desu?

Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek ražoti dažādi lauksaimniecības pārtikas produkti un dzērieni. Tirgū pieejamais klāsts ir liels, un lielākoties šie produkti ir kvalitatīvi. Tajā pašā laikā ES pārtikas tirgu raksturo liela konkurence, kā rezultātā nereti gadās, ka konkurenti ievieš tirgū līdzīgus produktus, uzdodot tos par sākotnējo produktu un pat izmantojot to pašu nosaukumu. Kā šādā situācijā atpazīt īsto, sākotnējo produktu?

Lai patērētājiem būt izvēles veikšana vienkāršāka un saprotamāka, kā arī lai aizsargātu ražotāju intereses, Eiropas Savienībā ir izveidota ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes marķējumu sistēma. Šī sistēma izceļ no konkrēta reģiona nākušus produktus, kuriem piemīt sevišķas īpašības, kā arī sniedz garantiju attiecībā uz produktu kvalitāti. Kvalitātes sistēma ietver trīs dažādas norādes – aizsargāts cilmes vietas nosaukums (protected designation of origin), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (protected geographical indication) un garantēts tradicionāls produkts (traditional specialty guaranteed). Tāpēc, lai atpazītu īstu produktu, der rūpīgi iepazīties ar iepakojumu un pārliecināties, vai uz tā atrodams kvalitātes marķējums.

Eiropas Savienībā kvalitātes norāžu sistēma šobrīd aizsargā vairāk nekā 3300 dažādu produktu nosaukumu, kuru īpašības vai reputācija ir saistīta ar ražošanas apvidus dabisko vidi un specifiskām vietējo ražotāju prasmēm. Visās ES dalībvalstīs tiek ražots kāds produkts, kuram ir kvalitātes marķējums. Pirmais un šobrīd vienīgais Igaunijas produkts, kuram ir piešķirta Eiropas Savienības aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir Estonian vodka. Šo marķējumu drīkst izmantot degvīnam, kura ražošanā ir izmantots no Igaunijā audzētas labības gatavots etilspirts un Igaunijā iegūts ūdens. Kvalitātes marķējums ir piešķirts ap divdesmit Lietuvas izcelsmes produktiem un ap desmit Latvijas izcelsmes produktiem. Salīdzinot ar vairākām citām Eiropas Savienības valstīm, sarakstā, kas apkopo produktus ar ES kvalitātes marķējumu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas izcelsmes pārtikas produkti un dzērieni ir pārstāvēti visai maz. Visaktīvāk kvalitātes marķējumus saviem produktiem ir reģistrējušas Dienvideiropas valstis. Vadošo valstu vidū ir Itālija, Francija, Spānija, Grieķija, Portugāle un Vācija. Salīdzinot ar Dienvideiropas valstīm, arī Ziemeļvalstis nevar lepoties ar tik lielu aizsargāto produktu nosaukumu skaitu.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi ir iespējams pieprasīt dažādiem lauksaimniecības produktiem, ēdieniem un dzērieniem. Visvairāk kvalitātes marķējumu ir piešķirts vīniem, degvīniem un sieriem. Plaši pazīstamu produktu vidū, kuriem ir piešķirts kvalitātes marķējums, ir, piemēram, Cognac, Champagne, Irish Whiskey, Mozzarella un Parmigiano Reggiano. Produkta nosaukuma reģistrēšanas procedūra ir visai specifiska un prasa laiku un iedziļināšanos, taču labums, ko tā sniedz, ir pamanāms un ilgstošs. Visus produktus, kuriem ir piešķirts ES kvalitātes marķējums, var atrast datubāzē eAmbrosia, kuru pārvalda Eiropas Komisija un kur ir sniegta precīza produktu nosaukumu ģeogrāfiskā izcelsme vai tradicionālais raksturojums. Reģistrēto nosaukumu drīkst izmantot visi ražotāji, kuri atrodas konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā un ražo produktus, kas atbilst reģistrētajām specifikācijām.

Rakstā ir izmantota informācija, kas atrodama Igaunijas Konjunktūras institūta pētījumā “Dažādi Igaunijā ražoti pārtikas produkti un dzērieni, kuriem būtu iespējams pieprasīt cilmes vietas nosaukuma, ģeogrāfiskās izcelsmes vai garantēta tradicionālā produkta norādi”.