Europos Sąjungos geografinių nuorodų kokybės sistema: kas tai yra ir kodėl ji pastebėtina?

Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus siūlomų produktų asortimentas yra platus ir įvairus, o valstybėse narėse gaminama daug aukštos kokybės maisto produktų ir gėrimų. Tačiau su vartotojų vertinamais skaniais ir patikimais produktais dažnai atsitinka taip, kad konkurentas pateikia rinkai panašų produktą kaip originalų ir netgi naudoja tą patį pavadinimą. Tokiu atveju atsiranda nesąžininga konkurencija, apsunkinanti pirminio gamintojo padėtį ir klaidinanti vartotojus. Siekiant apsaugoti gamintojų interesus ir palengvinti vartotojamssprendimus, nutarta sukurti Europos Sąjungoje geografinių nuorodų kokybės sistemą.

Kokybės ženklų sistemos tikslas – apsaugoti konkrečios kilmės ir pavadinimo produktus nuo nesąžiningos konkurencijos. Sistema buvo sukurta remiantis principu, kad konkretus produktas pasižymi specifinėmis savybėmis, atsirandančiomis tam tikrame regione, o kiti panašūs produktai tokių savybių neturi. Šios specifinės savybės yra, pavyzdžiui, produkto gamybos savybės, naudotos žaliavos kilmė arba gatavo produkto savybės – pavyzdžiui, skonis, tekstūra ir kvapas. Todėl geografinių nuorodų sistema padeda įvertinti tam tikram regionui būdingas savybes turinčius produktus ir taip pat garantuoja jų kokybę.

Kokybės sistemoje naudojamos trys skirtingos nuorodos: saugomos  kilmės vietos nuoroda (protected designation of origin), saugoma geografinė nuoroda (protected geographical indication) ir garantuotas tradicinis gaminys (traditional specialty guaranteed). Saugomos kilmės vietos pavadinimas būdingas produktui, kurio žaliavos kilmė yra konkreti geografinė vietovė. Gamyba, perdirbimas ir paruošimas parduoti taip pat vyksta toje pačioje vietovėje. Produkto, kuriam suteiktas saugomos kilmės vietos pavadinimas, savybės tiesiogiai priklauso nuo regiono žmogiškųjų ir aplinkos veiksnių. Saugoma geografinė nuoroda yra panaši į saugomos kilmės vietos nuorodą, tačiau jos  sąlygos yra paprastesnės. Pavyzdžiui, kai kurios gamybos dalys gali būti vykdomos už konkrečios geografinės vietovės ribų. Garantuotą tradicinio produkto ženklą gali turėti toks produktas, kuris pagamintas pagal tradicinį gamybos metodą ar sudėtį ir todėl skiriasi nuo kitų panašių produktų.

Europos Sąjungos ženklų kokybės sistema saugo daugiau kaip 3300 produktų, kurių savybės yra susijusios su natūralia gamybos vietovės aplinka ir specifiniais vietos gamintojų įgūdžiais. Plačiai žinomi ES geografine nuoroda saugomi produktai yra, pavyzdžiui, Champagne, Irish Whiskey, Mozzarella, Münchener Bier ir Roquefort . Pirmasis Estijos produktas, pažymėtas Europos Sąjungos saugoma geografine nuoroda, yra „Estonian vodka“. Tai aukštos kokybės gėrimas, gaminamas Estijos teritorijoje, kurio švelnus skonis bei šio atspalviai yra kilę iš etilo alkoholio, pagaminto iš Estijoje auginamų rugių arba kviečių ir šalyje gaunamo vandens. Šiandien kiti Estijos produktai šio ženklo dar neturi, nors potencialių kandidatų yra daug, o ženklo teikiama nauda taip pat būtų didelė.

Geografinės nuorodos gali būti suteiktos įvairiems žemės ūkio produktams ir gėrimams. Registracijos procedūra yra gana specifinė ir užima daug laiko, tačiau nei už šios, nei už kitų nuorodų naudojimą netaikomas joks mokestis. Visų produktų pavadinimai, kuriems suteikiamas kokybės ženklas, įrašomi į kokybiškų produktų registrą, tvarkomą Europos Komisijos – „eAmbrosia“. Jame taip pat nurodoma tiksli produktų pavadinimų geografinė kilmė arba tradicinės savybės. Registruotą pavadinimą gali naudoti visi gamintojai, esantys konkrečioje geografinėje vietovėje ir gaminantys produktą, atitinkantį registruotas specifikacijas. Pavadinimų apsaugą užtikrina nepriklausomos kiekvienos valstybės narės kontrolės sistemos.

Straipsnyje pateikiama informacija paimta iš Kaimo reikalų ministerijos ir Estijos Konjunktūros instituto tyrimo „Įvairūs galimi maisto produktai ir gėrimai Estijoje, turintys kilmės vietos pavadinimą, geografinę nuorodą arba garantuotas tradicines specifines savybes“ medžiagos.