Tiem produktiem, kuri ir aizsargāti ar Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ir lielāka pārdošanas vērtība nekā līdzīgiem produktiem, uz kuriem šādas norādes nav

Eiropas Savienības dalībvalstīs ražoto lauksaimniecības pārtikas produktu un dzērienu klāsts ir bagātīgs un daudzveidīgs. Eiropā gatavotos produktus lielākoties raksturo arī augsta kvalitāte. Lai patērētājiem izvēles veikšana būtu vēl vienkāršāka un saprotamāka, kā arī lai aizsargātu ražotājus no negodīgas konkurences un produktu nosaukumu ļaunprātīgas izmantošanas, Eiropas Savienībā ir izveidota ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes marķējumu sistēma. Saskaņā ar nesen publicēto Eiropas Komisijas pētījumu produkti, kuru nosaukumus aizsargā Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tiek gadā pārdoti 77,15 miljardu eiro vērtībā.

Pētījums liecina, ka tiem produktiem, kuri ir aizsargāti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ir vidēji divas reizes lielāka pārdošanas vērtība nekā līdzīgiem produktiem, uz kuriem šādas norādes nav. Piemēram, vīniem vērtības pieauguma mērs ir 2,85, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 2,52, bet lauksaimniecības pārtikas produktiem 1,5. Tādējādi ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ražotājam sniedz ievērojamu ekonomisko labumu. Marķējums garantē, ka produkts ir kvalitatīvs, šiem produktiem ir laba slava, un patērētājs ir gatavs par šiem produktiem maksāt augstāku cenu, kas nozīmē, ka uzņēmējam ir vieglāk šos produktus pārdot un pelnīt lielākus ienākumus.

Uz doto brīdi marķējums aizsargā vairāk nekā trīs tūkstošus produktu nosaukumu

Kvalitātes norāžu sistēma šobrīd aizsargā Eiropas Savienībā vairāk nekā trīs tūkstošus produktu nosaukumu, kuru īpašības vai reputācija ir saistīta ar ražošanas apvidus dabisko vidi un specifiskām vietējo ražotāju prasmēm. Produkti, kuriem ir kvalitātes marķējums, tiek ražoti visās ES valstīs. Champagne, Irish Whiskey, Münchener Bier un Cognac ir tikai daži no pazīstamākajiem produktiem, kuriem ir piešķirts kvalitātes marķējums. Igaunijā Eiropas Savienības kvalitātes marķējums “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir šobrīd piešķirts tikai vienam produktam. Šis produkts ir degvīns Estonian vodka, kam ir tīra garša un kas ir gatavots no vietējā ūdens un šeit augušas labības.

Eiropas Savienībā kvalitātes marķējumu sistēmas mērķis ir aizsargāt konkrētas izcelsmes produktus ar tradicionāliem nosaukumiem no negodīgas konkurences. Sistēma ir izstrādāta, balstoties uz principa, ka produktam piemīt īpašības, kas nāk no noteikta reģiona, kuru citiem līdzīgiem produktiem nav. Šo īpašību vidū, piemēram, ir produkta pagatavošanas īpatnības, izmantojamo izejvielu izcelsme, vai arī tādas gatavā produkta īpašības kā garša, tekstūra un smarža. Tādējādi ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēma izceļ no konkrēta reģiona nākušus produktus, kuriem piemīt sevišķas īpašības, kā arī vienlaikus sniedz garantiju attiecībā uz produktu kvalitāti.

Rakstā ir izmantota informācija, kas atrodama Eiropas Komisijas pētījumā “Economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)” .