Kādu informāciju patērētājam sniedz Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes marķējumu sistēma?

Produktu klāsts, kas tiek ražots Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir ļoti plašs. Kā Igaunijā, tā arī citās ES dalībvalstīs notiek virzība uz to, ka patērētāji, iegādājoties pārtikas produktus, cenšas izvēlēties aizvien veselīgākas preces. Priekšroka tiek dota daudzveidīgam ēdienam, kura gadījumā būtisku lomu spēlē svaigums, garša un kvalitāte. Pieaug arī pieprasījums pēc tradicionāliem produktiem, kuri atšķiras pēc skaidras ģeogrāfiskās izcelsmes, kā arī noteiktām īpašībām. Kā gan veikala plauktos atpazīt kvalitatīvus produktus? Šeit palīdzēs dažādi kvalitātes marķējumi. Ko tad īsti nozīmē Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes marķējumu sistēma?

Eiropas Savienībā izveidotā ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes marķējumu sistēma izceļ no konkrēta reģiona nākušus produktus, kuriem piemīt sevišķas īpašības, kā arī sniedz garantiju attiecībā uz produktu kvalitāti. Redzot ES kvalitātes marķējumus, patērētāji varbūt droši, ka:

  • produkts nāk no noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas;
  • produkta kvalitāte ir pārbaudīta;
  • produkts ir gatavots, ievērojot ilgstošas tradīcijas;
  • salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem produktiem šim produktam piemīt sevišķas īpašības, kā arī slava, kas saistīta ar noteiktu ģeogrāfisko teritoriju un tradīcijām.

Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes sistēma ietver trīs dažādas norādes – aizsargāts cilmes vietas nosaukums (protected designation of origin), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (protected geographical indication) un garantēts tradicionāls produkts (traditional specialty guaranteed). Aizsargāts cilmes vietas nosaukums raksturo produktu, kura izejvielas nāk no noteikta ģeogrāfiskā reģiona. Turpat arī notiek ražošana, apstrāde un sagatavošana pārdošanai. Ja uz produkta ir aizsargāta cilmes vietas nosaukuma norāde, tad tā īpašības ir tiešā veidā saistītas ar reģiona iedzīvotājiem un vides faktoriem. Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde līdzinās aizsargātam cilmes vietas nosaukumam, taču tai ir vienkāršāki pieprasīšanas nosacījumi. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā kāds no ražošanas posmiem var notikt ārpus noteiktā ģeogrāfiskā apvidus. Garantēta tradicionālā produkta norāde var būt produktam, kuram ir tradicionāls ražošanas veids vai sastāvdaļas, kā dēļ tas atšķiras no citiem līdzīgiem produktiem.

Uz doto brīdi Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 3300 produktu nosaukumu, kurus aizsargā ES kvalitātes marķējumu sistēma. Kvalitātes marķējums ir, piemēram, tādiem pazīstamiem produktiem kā Champagne, Cognac, Parmigiano Reggiano un Mozzarella. Pirmais produkts Igaunijas tirgū, kuram ir piešķirts ES kvalitātes marķējums “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, ir Estonian vodka. Tas ir degvīns ar maigu garšu, kas gatavots Igaunijas teritorijā no Igaunijas ūdens un labības. Citiem Igaunijas produktiem šī marķējuma vēl nav.

Rakstā ir izmantota informācija, kas atrodama Igaunijas Lauksaimniecības ministrijas mājaslapā un Igaunijas Konjunktūras institūta pētījumā “Dažādi Igaunijā ražoti pārtikas produkti un dzērieni, kuriem būtu iespējams pieprasīt cilmes vietas nosaukuma, ģeogrāfiskās izcelsmes vai garantēta tradicionālā produkta norādi”.