Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes sistēma – kas tā ir un kāpēc tai der pievērst uzmanību?

Produktu klāsts, ko piedāvā Eiropas lauksaimniecības sektors, ir plašs un daudzveidīgs. Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek ražots daudz dažādu kvalitatīvu pārtikas produktu un dzērienu. Taču ar produktiem, kurus patērētāji augstu vērtē un kuriem ir laba slava, bieži vien gadās tā, ka konkurents ievieš tirgū līdzīgu produktu, uzdodot to par sākotnējo un pat izmantojot to pašu nosaukumu. Šāda situācija rada negodīgu konkurenci, kas sarežģi sākotnējā ražotāja pozīciju, kā arī maldina patērētāju. Lai aizsargātu ražotāju intereses, kā arī lai atvieglotu patērētājiem izvēles veikšanu un padarītu to saprotamāku, tika nolemts izveidot Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kvalitātes marķējumu sistēmu.

Kvalitātes marķējumu sistēmas mērķis ir aizsargāt konkrētas izcelsmes produktus ar tradicionāliem nosaukumiem no negodīgas konkurences. Sistēma ir izstrādāta, balstoties uz principa, ka konkrētajam produktam piemīt īpašības, kas nāk no noteikta reģiona, kuru citiem līdzīgiem produktiem nav. Šo īpašību vidū, piemēram, ir produkta pagatavošanas īpatnības, izmantojamo izejvielu izcelsme, vai arī tādas gatavā produkta īpašības kā garša, tekstūra un smarža. Tādējādi ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēma izceļ no konkrēta reģiona nākušus produktus, kuriem piemīt sevišķas īpašības, kā arī vienlaikus sniedz garantiju attiecībā uz produktu kvalitāti.

Kvalitātes sistēma ietver trīs dažādas norādes – aizsargāts cilmes vietas nosaukums (protected designation of origin), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (protected geographical indication) un garantēts tradicionāls produkts (traditional specialty guaranteed). Aizsargāts cilmes vietas nosaukums raksturo produktu, kura izejvielas nāk no noteikta ģeogrāfiskā reģiona. Šajā reģionā arī notiek ražošana, apstrāde un sagatavošana pārdošanai. Ja uz produkta ir aizsargāta cilmes vietas nosaukuma norāde, tad tā īpašības ir tiešā veidā saistītas ar reģiona iedzīvotājiem un vides faktoriem. Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde līdzinās aizsargātam cilmes vietas nosaukumam, taču tai ir vienkāršāki pieprasīšanas nosacījumi. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā kāds no ražošanas posmiem var notikt ārpus noteiktā ģeogrāfiskā apvidus. Garantēta tradicionālā produkta norāde var būt produktam, kuram ir tradicionāls ražošanas veids vai sastāvdaļas, kā dēļ tas atšķiras no citiem līdzīgiem produktiem.

Kvalitātes norāžu sistēma šobrīd aizsargā vairāk nekā 3300 produktu nosaukumu, kuru īpašības vai reputācija ir saistīta ar ražošanas apvidus dabisko vidi un specifiskām vietējo ražotāju prasmēm. Plaši pazīstamu produktu vidū, kuri ir aizsargāti ar ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ir, piemēram, Champagne, Irish Whiskey, Mozzarella, Münchener Bier un Roquefort. Pirmais Igaunijas produkts, kuram ir piešķirta Eiropas Savienības aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir Estonian vodka. Šis ir kvalitatīvs Igaunijā ražots dzēriens, kura maigā garša un īpatnējās garšas notis nāk no etilspirta, kas gatavots no Igaunijā audzētiem rudziem vai kviešiem, kā arī no Igaunijā iegūta ūdens. Citi Igaunijā ražoti produkti šādu atzinību šobrīd nav vēl guvuši.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi ir iespējams pieprasīt dažādiem lauksaimniecības produktiem, ēdieniem un dzērieniem. Norādes reģistrēšanas procedūra ir visai specifiska un laikietilpīga, taču par šo norāžu izmantošanu nav jāmaksā. Visi produktu nosaukumi, kuri ir ieguvuši kvalitātes norādi, tiek ierakstīti vienotā publiskajā reģistrā “eAmbrosia”, kuru uztur Eiropas Komisija. Tajā ir norādīta arī precīza produktu nosaukumu ģeogrāfiskā izcelsme vai tradicionālais raksturojums. Reģistrēto nosaukumu var izmantot visi ražotāji, kuri atrodas konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā un ražo produktus, kas atbilst reģistrētajām specifikācijām. Nosaukumu aizsardzību nodrošina katras dalībvalsts neatkarīgās inspekciju sistēmas.

Rakstā ir izmantota informācija, kas atrodama Igaunijas Lauksaimniecības ministrijas mājaslapā un Igaunijas Konjunktūras institūta pētījumā “Dažādi Igaunijā ražoti pārtikas produkti un dzērieni, kuriem būtu iespējams pieprasīt cilmes vietas nosaukuma, ģeogrāfiskās izcelsmes vai garantēta tradicionālā produkta norādi”.