Kokią informaciją vartotojui teikia Europos Sąjungos geografinių nuorodų kokybės sistema?

Įvairių Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse gaminamų produktų asortimentas yra labai platus. Bendra tendencija tiek Estijoje, tiek kitose ES šalyse, regis, juda prie to, kad vartotojai, pirkdami maisto produktus, nori vis sveikesnio pasirinkimo. Vertinama maisto įvairovė, užtikrinanti šviežumą, skonį ir kokybę.

Taip pat didėja ir tradicinių produktų, kurie skiriasi nuo įprastųjų savo specifinėmis savybėmis ir aiškia geografine kilme, paklausa. Tačiau kaip parduotuvių lentynose atpažinti aukštos kokybės gaminius? Į pagalbą ateina skirtingi kokybės ženklai. Tad apžvelkime, kas yra ES geografinių nuorodų kokybės sistema.

ES sukurta geografinių nuorodų kokybės ženklų sistema įvertina tam tikro regiono specifinėmis savybėmis pasižyminčius produktus ir užtikrina puikią jų kokybę. Vartotojai iš kokybės ženklų gali sužinoti, kad:

  • produktas kilęs iš konkrečios geografinės vietovės;
  • jo kokybė yra patikrinta;
  • jis pagamintas remiantis ilgalaikėmis tradicijomis;
  • produktas pasižymi ypatingomis savybėmis, palyginti su kitais panašiais produktais, atitinka konkrečios geografinės vietovės tradicijas.

ES kokybės sistemoje naudojamos trys skirtingos nuorodos – saugomos kilmės vietos nuoroda (protected designation of origin), saugoma geografinė nuoroda (protected geographical indication) ir garantuoto tradicinio gaminio nuoroda (traditional specialty guaranteed).

Saugomas kilmės vietos pavadinimas būdingas produktui, kurio žaliava yra iš konkrečios geografinės vietovės. Gamyba, perdirbimas ir paruošimas pardavimui taip pat vyksta toje pačioje vietovėje. Produkto, kuriam suteiktas saugomas kilmės vietos pavadinimas, savybės tiesiogiai priklauso nuo regiono žmogiškųjų ir aplinkos veiksnių. Saugoma geografinė nuoroda yra panaši į saugomos kilmės vietos nuorodą, tačiau jos sąlygos yra paprastesnės. Pavyzdžiui, kai kurios gamybos dalys gali būti vykdomos už konkrečios geografinės vietovės ribų. Garantuotą tradicinio produkto ženklą gali turėti produktas, kuris pagamintas pagal tradicinį metodą ar kurio sudėtis tradicinė, todėl jis skiriasi nuo kitų panašių produktų.

Šiuo metu ES yra daugiau kaip 3300 produktų pavadinimų, kuriuos saugo ES kokybės ženklų sistema. Pavyzdžiui, gerai žinomi Champagne, Cognac, Parmigiano Reggiano irMozzarella. Pirmasis Estijos produktas, įgijęs teisę turėti ES kokybės ženklu saugomą geografinę nuorodą, yra Estonian vodka. Tai Estijos teritorijoje, iš Estijos vandens ir Estijoje auginamų grūdų pagaminta švelnaus skonio degtinė. Kiti iš šios šalies kilę produktai tokio ženklo dar nėra gavę.

Straipsnyje pateikiama informacija paimta iš Estijos konjunktūros instituto tyrimo „Įvairūs galimi maisto produktai ir gėrimai Estijoje, turintys kilmės vietos pavadinimą, geografinį žyminį arba garantuotas tradicines specifines savybes“ medžiagos ir Kaimo reikalų ministerijos interneto svetainės.